Buyology

Blog
2017 Nov 02
By Michal Plevka
Skutočne sex predáva? Používa sa stále podprahová reklama? Odradia fajčiarov odpudivé varovania na cigaretách od toho, aby si zapálili? Martin Lindstrom na tieto otázky odpovedá pútavým a názorným spôsobom vo svojej knihe Buyology.

Najväčšia neuromarketingová štúdia na svete

Autor knihu začína popisom štúdie, ktorá trvala 3 roky, stála 7 miliónov dolárov a zúčastnilo sa jej až 2000 ľudí. Jedným z hlavných zistení je, či fungujú varovania na cigaretách. Výsledky prekvapili nielen výskumníkov. Väčšina fajčiarov v dotazníku uviedla, že varovania na nich zaberajú. Funkčná magnetická rezonancia ale ukázala, že varovania nielenže neodrádzajú fajčiarov od cigariet, ale dokonca zvyšujú ich chuť na cigarety! Tieto obrázky totiž stimulujú časť mozgu spojenú s túžbami (či už je to po cigaretách, alkohole alebo sexe).

Využíva sa stále podprahová reklama?

S podprahovou reklamou začali výskumníci experimentovať v polovici minulého storočia. V kine počas filmu premietali ľuďom na zlomok sekundy nápis „Pite Coca-Colu“. Takto krátky čas nestačí na to, aby sme nápis vedome registrovali, naše podvedomie ho však stihne zaznamenať. Napriek tomu, že výsledky bolo ťažké zopakovať, ľudí takáto reklama desila a prestala sa v takejto forme využívať.

Ak sa však vrátime do súčasnosti a k štúdii s fajčiarmi, výskumníci zisťovali, aký vplyv majú na fajčiarov rôzne formy reklamy. Ukázalo sa, že určitá forma podprahovej reklamy – v tomto prípade obrázky ako západ slnka a červené Ferrari, ktoré sú v mysliach ľudí spojené so značkami Camel a Marlboro sú účinnejšie vo vyvolaní chuti na cigaretu ako klasická reklama s logom.

Veľké firmy si to uvedomujú a preto áno, podprahová reklama je účinná a stále sa používa, len počas rokov nabrala inú formu.

Skutočne sex predáva?

Sexuálne motívy sa v reklamách vyskytujú pomerne často a sú zobrazované čoraz otvorenejšie. Sú však tieto praktiky používané oprávnene? Sú skutočne také účinné, aby na nás vyskakovali z každého rohu? Vo výskumoch sa ukazuje, že nie – v niektorých prípadoch sexuálny obsah dokonca znižuje efektívnosť reklamy. Zaujímavým zistením je, že iba 9,8% mužov, ktorí videli reklamu so sexuálnym obsahom, si správne zapamätali značku alebo produkt, o ktorý sa jednalo, v porovnaní s 20% v prípadoch nesexuálneho obsahu. Ak sex nie je taký účinný, prečo sa v reklame stále využíva? Zdá sa, že ide skôr o upútanie pozornosti a o kontroverziu, ktorá sa pri predaji javí ako účinnejší faktor než sex.

Lindstrom píše tiež o tom, aké umiestnenie produktu má najväčší zmysel, ako fungujú zrkadlové neuróny a ako ovplyvňujú naše rozhodnutia v závislosti od druhých ľudí, o súvise značiek s rituálmi, či aké spoločné vlastnosti majú niektoré značky s náboženstvami. Buyology sa pozerá na mnohé techniky, ktoré sú v marketingu už roky, no ponúka na ne nový, vedecký pohľad a vysvetľuje čo je účinné a čo nie. Kniha je určená nielen pre marketérov, ale pre každého, koho zaujíma psychológia, neurovedy, marketing, či čokoľvek spojené s reklamou. Skutočne sa ľahko číta a ubúda z nej po večeroch veľmi rýchlo. 
Your web browser in outdated

Please update your browser to correctly browse our pages. Update browser

×