Efektívny predaj 

Výskumy ukazujú, že až 95 % nákupných rozhodnutí nie je vykonaných racionálne a vedome. Podvedomé vnímanie ponuky je to, čo riadi správanie vašich zákazníkov. Behaviorálne vedy nám ukazujú, ako pomocou dômysleného pricingu, prezentácie produktu a architektúry výberu dokážeme toto správanie a rozhodnutia  formovať.

Všetko začína podrobnou analýzou rozhodovacieho procesu zákazníkov. Pomôžeme vám porozumieť mu a vytvoriť efektívnu stratégiu cielenú na podvedomie vašich zákazníkov. To môže zahŕňať napíklad prípravu textov pre direct mail, call scripts, pricing, alebo dizajn a prezentáciu produktu.

 

 
Your web browser in outdated

Please update your browser to correctly browse our pages. Update browser

×